Ekibimiz

Av. Fırat Can GÜNGÖR

1986 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Fırat Can GÜNGÖR, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 2010 senesinde bitirdi. Avukatlık Stajını İstanbul’da tamamladıktan ve 2 yıl serbest avukatlık yaptıktan  sonra ilk,orta ve lise öğrenimini gördüğü Bursa’ya dönüş yaptı. Meslek hayatına ve  müvekkillerine hizmet vermeye bu şehirde devam etti. Özellikle İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ceza Hukuku, Sağlık Hukuku, Ticaret Hukuku, Sözleşmeler ve Şirketler Hukuk alanlarında müvekkillerine danışmanlık vermektedir.
Kurs ve Eğitimler:
 1. İstanbul Barosu CMK Uygulama Araştırma ve Eğitim Merkezi ‘Sanık Müdafiiliği ve Mağdur, Şikayetçi, Katılan Vekilliği meslek içi eğitim semineri  2012
 2. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Eğitim Semineri 2012
 3. Bilişim Suçları meslek içi eğitim semineri 2016
 4. Çocuk Adalet Sistemi ve Çocuk Yargılaması meslek içi eğitim semineri 2017
 5. Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu 2018
 6. Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ‘Bilirkişilik Temel Eğitimi’ 2018
 7. Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi meslek içi eğitim semineri 2019
 8. Bilirkişilik Temel Eğitimi
 9. Aktüerya Bilirkişiliği Eğitimi
 10. İş Hukukunda Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi
 11. İş Hukukunda Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişiliği ( 2022’den bu yana )
 12. AKtüeryal Hesaplar Bilirkişiliği (2022’den bu yana )

Av. Nazlı Ceren ŞENDOĞAN

Nazlı Ceren ŞENDOĞAN Malatya doğumlu olup üniversteye kadar öğrenim hayatını farklı şehirlerde noktaladıktan sonra hukuk eğitimini Maltepe Üniverstesi’nde tamamlamıştır. Hukuk eğitimi sırasında birden fazla sertifika programı tamamlamış, avukatlık stajını ise Bursa’nın önde gelen hukuk bürolarından birinde devam ettirmiştir. 2014 yılından beri serbest avukatlık yapan Nazlı Ceren Şendoğan’ın çalışma alanını ağırlıklı olarak Aile Hukuku ve Ceza Hukuku  oluşturmaktadır. Şendoğan aynı zamanda Bursa Barosu Yönetim Kurulu eski üyesidir.
Kurs ve Eğitimler:
 1. Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi meslek içi eğitim semineri 2019 İstanbul
 2. Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu 2017 İstanbul
 3. Bursa Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ‘Temel Arabuluculuk Eğitimi’ 2018 Bursa
 4. T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ‘Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avukat Mesleki Gelişim Projesi kapsamındaki Hukuk İngilizcesi Eğitimi 2017 Bursa
 5. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadınların Adalete Erişimi Projesi Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadele Hukuk Semineri 2019 Bursa
 6. 25 Kasım kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ‘Gerçekler ve Mitler Atölyesi’ (Kolaylaştırıcı) 2018 Bursa
 7. Bursa Nilüfer Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar Günü Paneli (Konuşmacı) Bursa
 8. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği ‘Yasalarımız Var’ semineri (Konuşmacı) Bursa
 9. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yaşamsal Mekanizma: 6284 Sayılı Kanun Çalıştayı” 2018 İstanbul
 10. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı “Kadın Sığınakları ve Dayanışma Merkezi Kurultayı’nın güçlendirilmesi ve Avrupa ve Türkiye’deki kadın örgütleri arasında ev içi şiddete ilişkin iyi deneyimlerin paylaşılması” projesi Avukatlara Yönelik Bilgi ve Deneyim Paylaşım Atölyesi 2017 Ankara
 11. Kaos GL – Pembe Hayat Avukat Kampı 2017 İzmir
 12. Hukuk Devleti Akademisi Diyarbakır Kolokyumu 2018
 13. Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği – Avukatlara Yönelik Bilgilendirme ve Danışma Yuvarlak Masa Toplantısı – Ankara 2020
 14. İnsan Haklarının Korunması Bakımından Birleşmiş Milletler Mekanizmalarının Etkin Kullanılması
 15. Türkiye Barolar Birliği TÜBAKKOM ‘Nafaka Çalıştayı’ 2019 / Ankara
Bireysel Çalışmalar
 1. Asklepiades Felsefe Okulu ‘Kadın, Kimlik ve Mücadele’ konulu ders (Konuşmacı) 2019 / Bursa
 2. Bursa Kadın Platformu ‘İstanbul Sözleşmesi’ konulu söyleşi (Konuşmacı) 2019 / Bursa
 3. Kuzey Yıldızı Rotary‘Kadın Hakları’ (Konuşmacı) 2019 Bursa
 4. Bursa Teknik Üniversitesi ‘Toplumsal Adalet Sempozyumu’ (Konuşmacı) 2019 / Bursa
 5. Bursa Nilüfer Koç Ortaokulu ‘Çocuk Hakları, Bilişim Suçları ve Özel Hayatın Gizliliği’ konulu öğrencilere yönelik eğitim çalışması (Konuşmacı) 2019 / Bursa
 6. Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ‘Çocuk İstismarı, İhmal ve Kötü Muamele’ konulu velilere yönelik eğitim çalışması (Konuşmacı) 2019 / Bursa
 7. ERA Genel Kurulu’na katılım (Dernek Temsilcisi) 2018 / Üsküp, Makedonya
 8. 25 Kasım kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ‘Gerçekler ve Mitler Atölyesi’ (Kolaylaştırıcı) 2018 / Bursa
 9. Bursa Nilüfer Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar Günü Paneli (Konuşmacı) 2018 / Bursa
 10. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği ‘Yasalarımız Var’ Semineri (Konuşmacı) 2018 / Bursa
 11. Yolçatı Şehit Coşkun Çalı İlköğretim Okulu ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ konulu eğitim semineri (Konuşmacı) 2018 / Bursa
 12. Nilüfer Kent Konseyi ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ konulu Atölye Çalışması (Kolaylaştırıcı) 2018 / Bursa
 13. Özgür Renkler LGBTİ+ Derneği ‘Hukuka Erişim Atölyesi’ (Kolaylaştırıcı) 2017 / Bursa
 14. Bursa Kent Konseyi ‘Medeni Kanunun Kabulü’ konulu seminer (Konuşmacı) 2017 / Bursa
 15. Özgür Renkler LGBTİ+ Derneği ‘Merhaba Canım’ adlı Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele konulu seminer (Konuşmacı) 2017 / Bursa
 16. Bursa Barosu ‘Aile Hukuku ve HMK Yargıtay Uygulamaları Semineri’ (Modaratör) 2017 / Bursa
av. mercan atay
1998 yılı Bursa doğumlu olan Mercan Atay, lise eğitimini Bursa Anadolu Erkek Lisesi ve Bursa Bahçeşehir Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra İzmir Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2021 senesinde mezun olarak hukuk eğitimini, üyesi bulunduğu hukuk toplulukları kapsamında birçok etkinlikte aktif şekilde yer alarak tamamlamıştır. Atay, 2022 yılından bu yana Bursa Barosuna bağlı olarak avukatlık yapmaktadır.
TOPLULUKLAR
Ukla Academy Certificate of Completion Nilüfer Belediyesi Müzik Eğitim Topluluğu Yaşar Üniversitesi Müzik Topluluğu